VII Gra Miejska w Kościanie
„KRYPTONIM WOLNOŚĆ”

Osoby które nie zdążyły zarejestrować drużyn przez internet a nadal chcą wziąć udział w VII Grze Miejskiej w Kościanie „Kryptonim Wolność”,
zapraszamy do Ratusza . Od godziny 10:00 zaczną się zapisy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tegorocznej grze.
Mogą przyjść nawet pojedyncze osoby – postaramy się na miejscu złożyć drużyny.

REGULAMIN VII EDYCJI GRY MIEJSKIEJ
1. Uczestnicy Widowiska zobowiązani są wykonywać polecenia osób (wyznaczonych przez organizatora) odpowiedzialnych za poprawny przebieg gry.
2. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, higieny i przepisów ruchu drogowego.
3. Podczas widowiska uczestnicy mają obowiązek być trzeźwi, nie powinni być pod wpływem alkoholu, żadnych środków odurzających i narkotyków.
4. Uczestnicy odpowiedzialni są za udostępniane im kostiumy i rekwizyty, należy obchodzić się z nimi tak aby ich nie uszkodzić. Rekwizyty i kostiumy należy zwrócić w podanym przez osoby prowadzące grę miejscu i czasie. Przy ewentualnych nieporozumieniach i wypadkach zwrócić je po grze w tzw. „Punkcie Rekrutacyjnym” w Ratuszu, Rynek 1.

5. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE JEŚLI POJAWIĄ SIĘ BEZ RODZICÓW LUB PRAWNEGO OPIEKUNA MUSZĄ MIEĆ CZYTELNĄ ZGODĘ OD RODZICÓW O TREŚCI:

Wyrażam zgodę dla syna/córki …………………………………
na udział w grze miejskiej “Kryptonim Wolność”,
która toczyć się będzie w centrum miasta Kościan
17 lutego 2018 roku.

6. Grać fair-play, dobrze się bawić. Podczas gry zachowywać się kulturalnie.
7. W trakcie gry jest całkowity zakaz używania przedmiotów uznawanych za niebezpieczne.